ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

NAAVA LDS Kft. „Adatkezelő”

1.Adatkezelő megnevezése
Név: NAAVA LDS Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1063 Budapest Szinyei Merse u. 10. as. 2.
Cégjegyzékszám: 01-09-384081
E-mail cím: naava@naava.hu
Weboldal: https://naava.hu/ („Honlap”)
Telefonszám: +36302577251

2. Alkalmazandó jogszabályok
– az Európai Parlament és a Tanács (EU)a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (GDPR);
– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
– a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény;
– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
– a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Sztv.”);
– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”).

3. Adatkezelés célja, kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés jogalapja és időtartama

3.1. Hírlevél küldése
A NAAVA termékek bemutatásával és egyéb, a NAAVA termékekhez kapcsolódó tudnivalókkal, érdekességekkel, bőr-, haj- és szépségápolással kapcsolatos információkkal, tippekkel megkereshetjük a hírlevelünkre feliratkozókat.
Adatkezelés célja: hírlevél küldése
Kezelt személyes adatok: név (vezeték- és utónév), e-mail cím
Adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása
A 16. életévüket be nem töltött személyek az adatkezeléshez kizárólag a felettük szülői felügyeletet gyakorló személy útján vagy az ő engedélyével járulhatnak hozzá. A hozzájárulás önkéntes, Adatkezelő a hozzájárulás megadásához nem köti semmilyen termékének megrendelését, a hírlevélre való feliratkozás elmaradása az érintettre nézve semmilyen hátrányos jogkövetkezménnyel nem jár.
Adatkezelés időtartama: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig
A hozzájárulás visszavonása az érintettre nézve semmilyen hátrányos jogkövetkezménnyel nem jár.

Adatfeldolgozók:

Név

Cím

Ellátott feladat

MEDIACENTER HUNGARY Kft.

6000 Kecskemét, Sosztakovics utca 3. 2. em. 6.

a hírlevelek feliratkozására szolgáló Honlap és ezáltal a hírlevélre való feliratkozások számára tárhely biztosítása

The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp

675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA

Hírlevél-küldő adatbázis tárolása és a hírlevél-küldő rendszer működtetése

KREMONT s.r.o.

945 01 Komárno, Biskupa Királya 2950/20, Slovensko

a Honlap fejlesztői feladatainak ellátása

WooCommerce Ireland Ltd.

Grand Canal Dock, 25 Herbert Pl Dublin, D02 AY86, Ireland

a Honlap, így a webáruház megjelenésének (felhasználói felület) biztosítása

A harmadik országokba történő adattovábbítás lehetséges. A GDPR 46. cikke alapján megfelelő garanciákként általános adatvédelmi kikötésekben állapodtunk meg a The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp adatfeldolgozóval. További információ található erről a kérdésről itt: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en, valamint itt: https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/.
A Honlap megjelenésének biztosítására adatfeldolgozóként eljár a Closte, LLC (1603 Capitol Ave. Suite 310 A546 Cheyenne, Wyoming 82001), amely nem kezeli az Ön személyes adatait.
Más adattovábbítás: nincs
Az Adatkezelő szervezetén belül hozzáférésre jogosultak: ügyvezető, a hírlevél szerkesztési feladatokat ellátó munkatárs.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az érintett Adatkezelőtől nem kap hírlevelet.

3.2. Promóciós hírlevél küldése
NAAVA termékekkel kapcsolatos aktuális akciókkal, kedvezményekkel, ajánlatokkal vagy más NAAVA termékekhez kapcsolódó promóciókkal megkereshetjük a promóciós hírlevelünkre feliratkozókat.
Adatkezelés célja: promóciós hírlevél küldése
Kezelt személyes adatok: név (vezeték- és utónév), e-mail cím
Adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása
Az adatkezeléshez csak 16. életévüket betöltött személyek járulhatnak hozzá. A hozzájárulás önkéntes, Adatkezelő a hozzájárulás megadásához nem köti semmilyen termékének megrendelését, a hírlevélre való feliratkozás elmaradása az érintettre nézve semmilyen hátrányos jogkövetkezménnyel nem jár.
Adatkezelés időtartama: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig 
A hozzájárulás visszavonása érintettre nézve semmilyen hátrányos jogkövetkezménnyel nem jár.

Adatfeldolgozók:

Név

Cím

Ellátott feladat

MEDIACENTER HUNGARY Kft.

6000 Kecskemét, Sosztakovics utca 3. 2. em. 6.

a promóciós hírlevelek feliratkozására szolgáló Honlap és ezáltal a hírlevélre való feliratkozások számára tárhely biztosítása

The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp

675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA

Hírlevél-küldő adatbázis tárolása és a hírlevél-küldő rendszer működtetése

KREMONT s.r.o.

945 01 Komárno, Biskupa Királya 2950/20, Slovensko

a Honlap fejlesztői feladatainak ellátása

WooCommerce Ireland Ltd.

Grand Canal Dock, 25 Herbert Pl
Dublin, D02 AY86
Ireland

a Honlap, így a webáruház megjelenésének (felhasználói felület) biztosítása

A harmadik országokba történő adattovábbítás lehetséges. A GDPR 46. cikke alapján megfelelő garanciákként általános adatvédelmi kikötésekben állapodtunk meg a The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp adatfeldolgozóval. További információ található erről a kérdésről itt: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en, valamint itt: https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/.
A Honlap megjelenésének biztosítására adatfeldolgozóként eljár a Closte, LLC (1603 Capitol Ave. Suite 310 A546 Cheyenne, Wyoming 82001), amely nem kezeli az Ön személyes adatait.
Más adattovábbítás: nincs
Az Adatkezelő szervezetén belül hozzáférésre jogosultak: ügyvezető, a hírlevél szerkesztési feladatokat ellátó munkatárs.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az érintett Adatkezelőtől nem kap promóciós hírlevelet.

3.3. Termékek visszaküldése
Ha mégsem elégedett termékünkkel, és ezt a vásárlástól számított 14 napon belül jelzi nekünk, visszatérítjük a termék árát. Ehhez nem kell mást tennie, mint megírni nekünk, miért nem vált be Önnek a NAAVA készítménye e-mailben a garancia@naava.hu címre, vagy levélben a 1063  Budapest Szinyei Merse u. 10. as. 2.  címre, és visszaküldenie legalább a termék 60%-át a vásárlást igazoló blokkal együtt. A vásárolt áru ellenértékét a termék és számla megérkezésétől számított 30 naptári napon belül visszautaljuk a megadott számlaszámra. Sajnos a postaköltséget nem áll módunkban visszatéríteni.
Adatkezelés célja: a NAAVA termékekkel elégedetlen vásárlók részére a vásárolt termékek árának visszatérítése, ezen vásárlók panaszának kezelése, ezzel kapcsolatos kapcsolattartás.
Kezelt személyes adatok: név (vezeték- és utónév), e-mail cím, lakcím (postai cím), bankszámlaszám, az érintett által panaszában feltárt egyéb személyes adat.
Adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása, szerződés (termék visszaküldésével kapcsolatos adatkezelői kötelezettség) teljesítésének szükségessége.
Az adatkezeléshez csak 16. életévüket betöltött személyek járulhatnak hozzá. A hozzájárulás önkéntes.
Adatkezelés időtartama: a termék árának sikeres visszautalásáról szóló, Adatkezelő számlavezető bankjától kapott értesítést követő munkanapig. Számla vagy bizonylat kibocsátása esetén az adatkezelés időtartama a személyes adatok érintett által történő megadásának időpontjától az adott üzleti évről készített beszámoló, üzleti jelentés, illetve könyvviteli elszámolás elkészítésétől számított 8 év.

Adatfeldolgozók:

Név

Cím

Ellátott feladat

Nánási Lajos e. v.

4241 Bocskaikert, Diószegi Sámuel út 12.

a termék árának visszautalásával kapcsolatos számviteli és könyvviteli feladatok ellátása

Express One Hungary Kft.

1239 Budapest Európa utca 12.

a termékek visszaszállítása

WEBSHIPPY Magyarország Kft.

1044 Budapest, Ezred utca 2. B2. ép. 13.

csomagkezelés, szállítás

Más adattovábbítás: Adatkezelő számlavezető bankja felé (K&H Bank Zrt; székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.; e-mail cím: bank@kh.hu)a termékek árának az érintett részére történő visszatérítése érdekében.
Az Adatkezelő szervezetén belül hozzáférésre jogosultak: ügyvezető, raktáros feladatokat ellátó munkatárs.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az érintett Adatkezelőtől nem kérheti a termék árának visszatérítését.

3.4. Regisztráció, részvételi lehetőség a pontgyűjtő programban
A https://naava.hu/ oldalon Önnek lehetősége van regisztrálni – ez azonban nem kötelező, a regisztráció nem képezi feltételét a webáruházunk használatának. A regisztrált felhasználóink részt vesznek a kedvezményes vásárlást biztosító pontgyűjtő programunkban, amennyiben a weboldalon keresztül vásárolnak. 
Az adatkezelés célja: honlapon történő regisztráció (felhasználói fiók létrehozása), ügyféllel való kapcsolattartás, felhasználói fiók biztonságának biztosítása, részvételi lehetőség a weboldalon történő vásárláshoz kötődő pontgyűjtő programban.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja].
A 16. életévét betöltött fiatalkorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatérvényességéhez, törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nemszükséges.
A kezelt személyes adatok köre: e-mail cím, jelszó.
Az adatkezelés időtartama: az érintett kérelmére való törlésig.

Adatfeldolgozó:

Név

Cím

Ellátott feladat

MEDIACENTER HUNGARY Kft.

6000 Kecskemét, Sosztakovics utca 3. 2. em. 6.

a Honlap számára tárhely biztosítása

KREMONT s.r.o.

945 01 Komárno, Biskupa Királya 2950/20, Slovensko

a Honlap fejlesztői feladatainak ellátása

WooCommerce Ireland Ltd.

Grand Canal Dock, 25 Herbert Pl Dublin, D02 AY86, Ireland

a Honlap, így a webáruház megjelenésének (felhasználói felület) biztosítása

Más adattovábbítás: A fentieken túl az Adatkezelő a Honlap fejlesztése érdekében weboldal fejlesztő(k) segítségét is igénybe veszi, aki(k) szintén adatfeldolgozónak minősül(nek). A Honlap megjelenésének biztosítására adatfeldolgozóként eljár a Closte, LLC (1603 Capitol Ave. Suite 310 A546 Cheyenne, Wyoming 82001), amely nem kezeli az Ön személyes adatait.
Az Adatkezelő szervezetén belül hozzáférésre jogosultak: ügyvezető, Honlap fejlesztői feladatait ellátó munkatárs.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az érintett az Adatkezelő honlapjára nem tud regisztrálni.

3.5. Webáruház
Termékeinket díj ellenében kínáljuk. Ezen díjakról ügyfeleink számára számlát állítunk ki. A számlázással, könyveléssel kapcsolatos adatkezelésünk az Sztv. rendelkezésein alapul. A megrendelt termékek házhoz szállítását lehet kérni.
Az adatkezelés célja: termékek ügyfél által történő megvásárlása, az ellenérték meghatározása és számlázása, a termékek ügyfélnek történő kiszállítása.
Az adatkezelés jogalapja:
· olyan szerződés teljesítésének szükségessége, amelyben az érintett az egyik fél [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja], továbbá ilyen szerződés előkészítése érdekében az ügyfél által kezdeményezett lépések megtétele; valamint
· a Sztv. 169. § (1) és (2) bekezdésének rendelkezései szerinti jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja].
A kezelt személyes adatok köre: teljes név, számlázási cím, szállítási cím (ha eltér), telefonszám, email cím. A fizetés során megadott bankkártya adatokhoz az Adatkezelő nem fér hozzá. Ezen adatok tekintetében a bankkártyás fizetési szolgáltatás nyújtója, az OTP Mobil Kft. minősül adatkezelőnek.
Az adatkezelés időtartama: a személyes adatok érintett által történő megadásának időpontjától a szerződés teljesítésétől számított 5 évig (elévülési idő). Számla kibocsátása esetén az adatkezelés időtartama a személyes adatok érintett által történő megadásának időpontjától az adott üzleti évről készített beszámoló, üzleti jelentés, illetve könyvviteli elszámolás elkészítésétől számított 8 év.

Adatfeldolgozók:

Név

Cím

Ellátott feladat

MEDIACENTER HUNGARY Kft.

6000 Kecskemét, Sosztakovics utca 3. 2. em. 6.

a Honlap, így a webáruház számára tárhely biztosítása

WooCommerce Ireland Ltd.

Grand Canal Dock, 25 Herbert Pl Dublin, D02 AY86, Ireland

a Honlap, így a webáruház megjelenésének (felhasználói felület) biztosítása

KREMONT s.r.o.

945 01 Komárno, Biskupa Királya 2950/20, Slovensko

a Honlap fejlesztői feladatainak ellátása

Nánási Lajos e. v.

4241 Bocskaikert, Diószegi Sámuel út 12.

számviteli és könyvviteli feladatok ellátása

Express One Hungary Kft.

1239 Budapest Európa utca 12.

a megrendelt termékek kiszállítása

WEBSHIPPY Magyarország Kft.

1044 Budapest, Ezred utca 2. B2. ép. 13.

csomagkezelés, szállítás

Symbol Tech Zrt.

1138 Budapest, Váci út 198.

a számlázáshoz használt számlázó program működtetése

Billingo Technologies Zrt.

1133 Budapest, Árbóc utca 6. III. emelet

a számlázáshoz használt számlázó felület működtetése

OTP MOBIL Kft.

1143 Budapest, Hungária körút 17-19.

a bankkártyás fizetést biztosító szolgáltatás (OTP SimplePay) működtetése

A fentieken túl az Adatkezelő a webáruház fejlesztése érdekében webáruházfejlesztő(k) segítségét is igénybe veszi, aki(k) szintén adatfeldolgozónak minősül(nek). A Honlap megjelenésének biztosítására adatfeldolgozóként eljár a Closte, LLC (1603 Capitol Ave. Suite 310 A546 Cheyenne, Wyoming 82001), amely nem kezeli az Ön személyes adatait.
Az adatfeldolgozók teljes listája az Adatkezelőtől igényelhető.
Más adattovábbítás: –
Az Adatkezelő szervezetén belül hozzáférésre jogosultak: ügyvezető, a Honlap fejlesztői feladatait ellátó munkatárs, valamint raktáros feladatokat ellátó munkatárs.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az érintett Adatkezelő termékeit a webáruházon keresztül nem vásárolhatja meg.

3.6. Kapcsolatfelvétel ügyfél által
Önnek lehetősége van velünk e-mail és telefon útján is felvenni a kapcsolatot. Bármely, bonyolultabb, hosszabb kifejtést igénylő kérdésben, vagy konkrét rendeléssel, más folyamatban lévő ügyintézésével kapcsolatos kérdésben ugyanakkor kérjük, hogy írásban szíveskedjen velünk felvenni a kapcsolatot. A kapcsolatfelvétel során Ön önként adja meg a személyes adatait, amelyeket a kapcsolatfelvételen túl egyéb célra nem használunk fel.
Az adatkezelés célja:kapcsolattartás ügyféllel.
Az adatkezelés jogalapja :az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja], valamint az adatkezelés szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja]. A 16. életévét betöltött fiatalkorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatérvényességéhez, törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nemszükséges.
A kezelt személyes adatok köre: név (vezeték- és utónév), e-mail cím, telefonszám, a kapcsolatfelvétel során az érintett által feltárt egyéb személyes adat.
Az adatkezelés időtartama: a kapcsolatfelvételtől a kapcsolatfelvétel céljának megvalósulásáig, de legfeljebb a kapcsolatot felvevővel történő, a kapcsolatfelvétel alapját képező szerződés megkötéséig.

Adatfeldolgozók:

Név

Cím

Ellátott feladat

Mailgun Technologies Inc.

701 Brazos St.Austin, TX 78701

e-mail rendszer működtetése

A harmadik országokba történő adattovábbítás lehetséges. A GDPR 46. cikke alapján megfelelő garanciákként általános adatvédelmi kikötésekben állapodtunk meg a Mailgun Technologies Inc. adatfeldolgozóval. További információ található erről a kérdésről itt: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en, valamint itt: https://www.mailgun.com/gdpr/
Más adattovábbítás:
Az Adatkezelő szervezetén belül hozzáférésre jogosultak: ügyvezető.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az érintett Adatkezelővel nem tudja felvenni a kapcsolatot.

3.7. Panaszkezelés
Amennyiben Ön valamely, webáruházunkban forgalmazott termékünkkel elégedetlen lenne, panaszt nyújthat be hozzánk. A panasz benyújtására e-mailben van lehetősége. Az e-mailen benyújtott panaszra nincs meghatározott formánk, Ön dönti el, milyen személyes adatot ad meg, ugyanakkor az Ön nevének hiánya a panasz orvoslásának akadályát képezni.
Az adatkezelés célja: Adatkezelő termékeivel kapcsolatban felmerült panaszok kezelése.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja], valamint olyan szerződés teljesítésének szükségessége, amelyben az érintett az egyik fél [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja]. A 16. életévét betöltött fiatalkorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatérvényességéhez, törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nemszükséges.
A kezelt személyes adatok köre: név (vezeték- és utónév), e-mail cím, az érintett által a panaszban feltárt egyéb személyes adat
Az adatkezelés időtartama: a panasz jelzésétől a panasz elintézéséig.

Adatfeldolgozók:

Név

Székhely

Ellátott feladat

Mailgun Technologies Inc.

701 Brazos St.Austin, TX 78701

e-mail rendszer működtetése

A harmadik országokba történő adattovábbítás lehetséges. A GDPR 46. cikke alapján megfelelő garanciákként általános adatvédelmi kikötésekben állapodtunk meg a Mailgun Technologies Inc. adatfeldolgozóval. További információ található erről a kérdésről itt: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en, valamint itt: https://www.mailgun.com/gdpr
Más adattovábbítás:  
Az Adatkezelő szervezetén belül hozzáférésre jogosultak: ügyvezető.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Adatkezelő az érintett panaszával kapcsolatban nem tud segítséget nyújtani, annak orvoslására nem tud megfelelő lépéseket tenni.

3.8. Az Adatkezelő honlapján található sütik
A Honlap – a Google Analytics segítségével – nem személyhez kötött információkat gyűjt a látogatókról, és ennek érdekében cookie-kat (sütiket) küld el és ment el a látogatók számítógépének böngészőjébe, amelyeket azok az újabb látogatáskor visszaküldenek a Honlapnak. A Google Analytics tevékenységéről bővebben itt tájékozódhat: https://policies.google.com/privacy?hl=huA cookie-k által a Honlap felismeri a visszatérő látogatókat. A cookie-k egyúttal lehetővé teszik, hogy a Honlap adatokat gyűjtsön a látogatók viselkedéséről, például arról, hogy melyik országból nézik a Honlapot, milyen operációs rendszert használnak, mi az IP-címük, a Honlap mely funkcióit használták. Személyes azonosításra alkalmas adatokat a Honlap nem gyűjt. Az adatokat az Adatkezelő a Honlap továbbfejlesztéséhez, látogatottsága elemzéséhez használja fel. A cookie-k nem csatlakoznak a látogatók számítógépes rendszeréhez, és nem károsítják a látogatók fájljait. A cookie-k használatának elfogadása nem kötelező. Amennyiben a cookie-k elhelyezéséhez a látogató nem járul hozzá, azt a saját böngészőjében elvégzett beállítások (tiltás, visszavonás) útján teheti meg. A cookie-k letiltása bizonyos szolgáltatások igénybevételét korlátozhatja vagy megakadályozhatja. A süti preferenciák böngészőn belüli beállításával kapcsolatban az alábbi oldalakon talál bővebb tájékoztatást:

A Honlap látogatottsági statisztikáihoz a Google Ireland Limited (Gordon House Barrow Street Dublin4. Ireland) és a Hotjar Ltd. (St. Julians Business Centre 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000 Malta) rendelkeznek hozzáféréssel. A Hotjar Ltd. kizárólag statisztikai adatokat kezel, az Ön személyes adatait nem kezeli. A Google Ireland Limited adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztató dokumentumai az alábbi linkeken érhetőek el:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu,
https://policies.google.com/privacy?hl=hu 
A Honlapon lehetőség van felhasználói véleményeket hagyni a „stamped.io” bővítmény révén. Ezzel kapcsolatban adatfeldolgozóként a STAMPED.IO PTE. Ltd. (68 CircularRoad, #02-01, Singapore 049422) jár el, amely kizárólag statisztikai adatokat kezel, az Ön személyes adatait nem kezeli.

3.9. Facebook oldal
Az Adatkezelő Facebook oldalt is üzemeltet (https://www.facebook.com/NAAVA.hu/). A Facebook oldal tekintetében az Adatkezelő közös adatkezelőnek minősül a Facebook üzemeltetőjével. A Facebookot a Facebook Inc. (1601 S. CaliforniaAve, Palo Alto, CA 94304, USA) üzemelteti, és azért Európában a Facebook Ireland Limited (4 Grand CanalSquare, Dublin, Írország) felelős. A közös adatkezelésre megfelelő megállapodást kötöttünk a Facebookkal, amit itt lehet elérni: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Ez a megállapodás meghatározza a közös adatkezelésre tekintettel a GDPR szerint teljesítendő kötelezettségekkel kapcsolatos megfelelő felelősségi köröket. A Facebookon történő adatkezelés tekintetében a Facebook adatvédelmi szabályairól az alábbi linken talál bővebb információt: https://hu-hu.facebook.com/privacy/explanationA Facebook oldalon keresztül is lehetőséget nyújtunk a kapcsolatfelvételre, illetve hozzászólhat a bejegyzéseinkhez, véleményeket küldhet rólunk a Facebook oldalra. A kapcsolatfelvételre vonatkozó adatkezelés tekintetében a 3.6. pont irányadó, azzal, hogy adatfeldolgozóként a Facebook Ireland Limited, továbbá, az Adatkezelő megbízottja, jár el. A Facebook oldalon az Adatkezelő időről időre nyereményjátékokat is meghirdet. Ezen nyereményjátékokkal kapcsolatban szintén az Adatkezelő megbízottja minősül adatfeldolgozónak. Az Adatkezelő az általa szervezett nyereményjátékokra vonatkozóan minden esetben egyedi adatvédelmi tájékoztatót tesz közzé a Facebook oldalon a nyereményjáték meghirdetésével egyidejűleg. Az egyedi adatvédelmi tájékoztatókban nem rendezett kérdések tekintetében a jelen tájékoztató irányadó. Bármilyen, az egyedi adatvédelmi tájékoztató és a jelen tájékoztató közötti, esetleges eltéréssel kapcsolatban azonban az egyedi adatvédelmi tájékoztatókban foglaltak irányadók.

4. Az érintettek jogai
Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz az érintetteket személyes adataik kezelésével kapcsolatban megillető, alábbiakban részletezett jogok érvényesülése érdekében. Adatkezelő lehetőséget biztosít az érintett számára, hogy az érintetti jogai gyakorlásával kapcsolatos kérelmét akár postai úton, akár e-mail útján, akár telefonon előterjessze. Adatkezelő az érintett kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül teljesíti és tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában tájékoztatja erről az érintettet. A kérelem megtagadásáról Adatkezelő szintén ezen határidőn belül dönt és tájékoztatja az érintettet a kérelem megtagadásáról, ennek okairól, valamint az érintett ezzel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségeiről. Adatkezelő az érintett kérelmét főszabály szerint e-mail útján teljesíti, ha azonban az érintett postai vagy telefonos elérhetősége megadásával kifejezetten ezt kéri, Adatkezelő a kérelmet postai vagy telefonos úton teljesíti. Az érintett kérésére telefonos tájékoztatás kizárólag akkor adható, ha az érintett személyazonosságát igazolta. Adatkezelő az érintett postai címét vagy telefonszámát semmilyen más célra nem használja fel. Adatkezelő az érintettek kérelmének teljesítéséért díjat, költségtérítést nem számít fel. Arra az esetre azonban, ha az érintettől azonos adatkörre vonatkozó újabb kérelem érkezik be az előző, már teljesített kérelmet követő egy éven belül, Adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy a kérelem teljesítéséért a teljesítéssel kapcsolatos munkateherrel arányos költségtérítést állapítson meg.

a) Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog:
Adatkezelő az érintett kérelmére tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető módon tájékoztatást nyújt részére az alábbi információkról:
– arról, hogy személyes adatainak kezelése Adatkezelőnél folyamatban van-e;
– az Adatkezelő nevéről és elérhetőségeiről;
– az adatfeldolgozásról, az Adatfeldolgozó nevéről és elérhetőségeiről;
– az érintett Adatkezelő által kezelt személyes adatairól és azok forrásáról;
– a személyes adatok kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés jogalapjáról;
– az adatkezelés időtartamáról;
– azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
– az adatkezelés következményeiről;
– az érintett jogairól;
– az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.
Adatkezelő az érintett kérelmének hiányában is – e-mail útján – tájékoztatást nyújt az érintettnek az adatkezelésnek e tájékoztatóban foglaltakhoz képest történő lényeges megváltozásáról, a bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.

b) Helyesbítéshez való jog:
Adatkezelő az érintett kérésére helyesbíti az érintettre vonatkozó, pontatlan személyes adatokat. Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére Adatkezelő tájékoztatja az érintettet e címzettekről.

c) Törléshez való jog:
Az érintett kérésére Adatkezelő törli az érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
– a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;
– az érintett visszavonja a hozzájárulását;
– az érintett hozzájárulását 16. életéve betöltése előtt adta meg, vagy a 3.1. pont szerinti adatkezelés esetén a hozzájárulását nem a felette szülői felügyeletet gyakorló személy útján vagy engedélyével adta meg;
– az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen;
– a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezelte;
– a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy magyar jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. 
Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a törlésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére Adatkezelő tájékoztatja az érintettet e címzettekről.

d) Adatkezelés korlátozásához való jog:
Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
– az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
– az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
– az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére Adatkezelő tájékoztatja az érintettet e címzettekről.

e) Adathordozhatósághoz való jog:
Adatkezelő az érintett kérésére, az érintett rendelkezésére bocsátja az érintettre vonatkozó, az érintett által megadott személyes adatokat. Adatkezelő továbbá vállalja, hogy ezeket a személyes adatokat az érintett egy másik adatkezelőnek anélkül továbbíthatja, hogy ezt Adatkezelő akadályozná.

f) Tiltakozáshoz való jog:
Amennyiben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, tehát az Adatkezelő jogos érdeke, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

g) Jogorvoslathoz való jog:
Amennyiben az érintett úgy véli, hogy Adatkezelő az adatkezelése során megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél, azaz panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postai cím: 1363 Budapest, Pf. 9.; honlap: www.naih.hu; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefon: +36-1/391-1400; „NAIH”), vagy az illetékes bírósághoz fordulhat. Adatkezelő vállalja, hogy ezen eljárások során az érintett bírósággal vagy a NAIH-hal mindenben együttműködik, az adatkezelésre vonatkozó adatokat az érintett bíróság vagy a NAIH részére kiadja. Adatkezelő kötelezettséget vállal arra is, hogy az érintett személyes adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozott kárt megtéríti. Az érintett személyiségi jogának megsértése esetén az érintett sérelemdíjat követelhet. Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő, továbbá ha a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származik.

5. Vegyes rendelkezések
Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban, Adatkezelő – jelen tájékoztatóval azonos követelményeket támasztó – belső szabályzatában, valamint a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, azzal, hogy az esetleges változásokról az érintetteket a változások átvezetését követő első hírlevél és/vagy promóciós hírlevél keretében, e-mail útján tájékoztatja.

utoljára frissítve: 2021. 05. 12. 

Hírlevél feliratkozás

Hírlevéleinkből még többet tudhat meg a szép bőr és a tudatos bőrápolás titkairól,
valamint a NAAVA különleges ajánlatairól is elsők között szerezhet tudomást.