ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. Általános rendelkezések

1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (“ÁSZF”) szabályozzák a www.naava.hu weboldalon (“Weboldal”) keresztül megjelenő Áruk értékesítésének
feltételeit a
Név: NAAVA LDS Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1063 Budapest, Szinyei Merese u. 10. as. 2.
Cégjegyzékszám: 01-09-384081
E-mail cím: naava@naava.hu
Adószám: 29225611-1-42
Telefonszám: +36302577251
Bankszámlaszám: K&H Bank Zrt. 10403239-50526987-72881002

(“Eladó”) és a vevő (“Vevő”) (Eladó és Vevő a továbbiakban együttesen: “Felek”)  között.
1.2. Eladó a Weboldalon keresztül kizárólag Magyarország területére irányuló kiskereskedelmi tevékenységet folytat és kizárólag magánszemélyeket szolgál ki. Az Eladó rögzíti, hogy a szakmájuk, önálló foglalkozásuk vagy üzleti tevékenységük körén kívül eljáró természetes személyek a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet (“Korm. rendelet”) értelmében vett fogyasztónak minősülnek.

2. Regisztráció
2.1. A Weboldal használói (“Használó”) regisztrálhatnak a Weboldalon.
2.2. A regisztráció során a Használónak a következő adatokat szükséges megadnia magával kapcsolatban: teljes név, e-mail cím. A regisztrációval a Használó felelősséget vállal azért, hogy az általa megadott adatok pontosak, hatályosak és valósak.
2.3. A regisztráció során a Használónak választania kell egy felhasználónevet és egy jelszót.
2.4. A Használó vállalja, hogy bármilyen változás esetén haladéktalanul frissíti az adatait, valamint hogy gondosan és bizalmasan kezeli a felhasználónevét és jelszavát.
2.5. Az Eladó a regisztrációs oldalon linket biztosít a jelen ÁSZF-hez egy jelölőnégyzettel együtt. A jelölőnégyzet bejelölésével a Használó megerősíti, hogy elolvasta és elfogadja az ÁSZF rendelkezéseit. Az ÁSZF elfogadása a regisztráció előfeltétele.
2.6. A regisztráció nem keletkeztet kötelezettséget a Használó részéről a Weboldalon értékesített kozmetikumok (“Áruk”) megvásárlására.
2.7. A Használó a regisztrációval a következő előnyökben részesül a regisztrálatlan Használókhoz, Vevőkhöz képest): (i) a regisztrációt követően a vásárlásainál a regisztrációnál megadott adatait nem szükséges ismételten megadnia, mivel azokat a Weboldal megjegyzi (ii) részt vehet az Eladó által a 3.6. pontban meghatározott Programban.

3. Az adásvételi szerződés létrejötte
3.1. Felhívás ajánlattételre
Az Áruknak a Weboldalon történő közzététele nem minősül kötelező ajánlatnak. Az egyes Áruk leírása ajánlattételi felhívásnak tekintendő.
3.2. Megrendelés
3.2.1. A Vevő bármely olyan Árut megrendelhet, ami a Weboldalon megtalálható (függetlenül attól, hogy az adott Áru éppen készleten van-e vagy sem). A megrendelés egy vagy több Árura vonatkozhat. A Vevő az általa megvásárolni kívánt Árukat a “Kosárba” gombra kattintva a kosarába teszi. A Weboldalon feltüntetett vételárak az Eladó által meghatározott mindenkori aktuális bruttó árak (az alanyi adómentesség miatt mentes az ÁFA aló, így a vásárlásról alanyi adómentes AAM, 0 Ft ÁFÁ-t tartalmazó számlát állítunk ki), ugyanakkor a szállítási költségeket nem tartalmazzák, azok külön kerülnek feltüntetésre a Fizetés és szállítás menüpontban https://naava.hu/fizetes-es-szallitas/

3.2.2. Miután a Vevő által megvásárolni kívánt valamennyi Áru a bevásárló kosarába kerültek, a Vevő a megrendelését (i) a jelen ÁSZF elfogadásával; (ii) az Eladó adatvédelmi tájékoztatójának elfogadásával és (iii) a “Megrendelés” gomb megnyomásával teszi meg. Az Eladó a jelen ÁSZF-re, valamint az adatvédelmi tájékoztatójára mutató linket tüntet fel jelölőnégyzetekkel együtt. A jelölőnégyzetek megjelölésével a Vevő megerősíti, hogy elolvasta és elfogadja a jelen ÁSZF-et, valamint az Eladó adatvédelmi tájékoztatóját, és hogy az azokban foglalt feltételeknek megfelel. 
3.2.3. A Vevő a megrendelését megteheti (i) regisztrált Használóként vagy (ii) regisztráció nélkül. Ha a Vevő egyúttal regisztrált Használónak minősül és ilyenként a megrendeléskor bejelentkezett, nem szükséges még egyszer megadnia a regisztráció során megadott adatait, csupán a következőket: lakcím, szállítási cím (ha a lakcímétől eltér), telefonszám. Továbbá bankkártyás fizetésnél a bankkártya adatokat a biztonságos fizetési felületet biztosító bank részére kell megadni. E fizetési felületet nem az Eladó üzemelteti, a bankkártya adatokat az Eladó a vásárlás során nem ismeri meg, azokhoz nem fér hozzá. Ha a Vevő nem minősül Használónak vagy ilyenként a megrendeléskor nem jelentkezett be, a Vevőnek meg kell adnia a következő adatait: név, e-mail cím, lakcím, szállítási cím (ha a lakcímétől eltér), telefonszám. Továbbá bankkártyás fizetésnél a bankkártya adatokat a biztonságos fizetési felületet biztosító bank részére kell megadni. E fizetési felületet nem az Eladó üzemelteti, a bankkártya adatokat az Eladó a vásárlás során nem ismeri meg, azokhoz nem fér hozzá. A Vevő adatainak a megrendeléssorán történő megadása nem feltétlenül jár regisztrációval, új megrendelés esetén a Vevőnek ismét meg kell adnia ezeket az adatokat. A fentieken túl a vevő kiválasztja a fizetési módját (ld. 3.4. pontot), valamint a teljesítési módot (ld. 3.5. pontot). A Vevő a megrendeléssel felelősséget vállal azért, hogy az általa megadott adatok (így különösen hogy a számlázási adatai és a megrendelt Áruk) pontosak, hatályosak és valósak.
3.2.4. Az Eladó megfelelő, hatékony és hozzáférhető technikai eszközökkel biztosítja, hogy a Vevő az adatbeviteli hibák azonosítását és kijavítását megrendelésének elküldése előtt el tudja végezni, a saját adatait, a megrendelt Áruk mennyiségét, illetve a fizetési módot tudja módosítani, törölhet megrendelendő Árukat, illetve új Árukat vehet fel a bevásárlókosárba.
3.2.5. A megrendeléssel a Vevő visszavonhatatlanul úgy nyilatkozik, hogy a megrendelésben azok az Áruk szerepelnek, amelyeket a Vevő meg kíván vásárolni, és így jogilag kötelező megrendelést tesz meg a bevásárlókosarában található Árukra.

3.3. A megrendelés megerősítése
3.3.1. Az Eladó a Vevő megrendelésétől számított 48 órán belül megerősíti a megrendelést a Vevőnek küldött automatikus e-mail útján, amely a következő információt tartalmazza: (i) a Vevő számlázási adatai: név, e-mail cím, lakcím, szállítási cím (ha a lakcímétől eltér), (ii) a megrendelt Áruk, (iii) előrefizetés esetén az adásvételre vonatkozó számla (utánvéttel történő fizetés esetén a Vevő a számlát a teljesítéssel egyidejűleg kapja kézhez) , és (iv) a jelen ÁSZF szövegét, amely tartalmazza – egyebek mellett – a Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében meghatározott tájékoztatást. Az Eladó nem vállal semmiféle felelősséget az automata e-mail rendszer működésével kapcsolatos esetleges hibáért.
3.3.2. Arra az esetre, ha a megrendeléssel kapcsolatban bármilyen kétely vagy bizonytalanság felmerülne, az Eladó fenntartja a jogot arra, hogy kapcsolatba lépjen a Vevővel e-mail vagy telefon útján annak érdekében, hogy megerősítse, hogy a megrendelés pontos.
3.3.3. A Felek közötti adásvételi szerződés a megrendelés megerősítésével jön létre magyar nyelven. Az Eladó rögzíti, hogy az így létrejövő szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, és az Eladó nem iktatja a szerződést.

3.4. Számlázás, fizetés, késedelmes fizetés
3.4.1. Az Eladó a Vevőnek az adásvételről szóló az adásvételre vonatkozóan elektronikus számlát bocsájt ki (a Billingo Technologies Zrt. számlázó program felhasználásával) (i) előrefizetés esetén a megrendelés megerősítésével egyidejűleg; (ii) utánvétes fizetés esetén pedig a teljesítés időpontjától számított 8 naptári napon belül.
3.4.2. A Vevő a vételárat, szállítási költségeket a következő módok bármelyikén megfizetheti: (i) bankkártyával (online, az OTP SimplePay segítségével) vagy az Eladó K&H Bank Zrt-nél vezetett Bank 10403239-50526987-72881002 sz. bankszámlájára történő átutalással előre, illetve (ii) az Áru házhozszállításakor utánvéttel (készpénzben, illetve bankkártyával).

3.4.3. Az Áru vételárának, szállítási költségeinek az Eladó (vagy megbízottja) általi hiánytalan átvétele előre fizetés esetén a teljesítés megkezdésének, illetve utánvétes fizetés esetén az Áru átadásának előfeltétele. Hiánytalan átvételnek minősül, amikor a vételár, szállítási költségek az Eladó bankszámlájára jóváírásra kerülnek, illetve ha azokat az Eladó (vagy megbízottja) készpénzben kézhez kapja.
3.4.4. Ha a Vevő a vételárat, szállítási költségeket (i) előre fizetés esetén a megrendeléssel egyidejűleg nem fizeti meg (bankkártyás fizetés esetén a bankkártyaszámláján nincs fedezet, átutalásos fizetés esetén az átutalás az Eladó bankszámlájára nem kerül jóváírásra), illetve (ii) utánvétes fizetés esetén az Eladónak (vagy a megbízottjának) a teljesítés megkísérlésekor nem adja át, vagy a teljesítés a Vevő érdekkörében álló okból egyébként meghiúsul, az Eladó jogosult (i) a szerződéstől elállni, (ii) a Vevő által okozott kára megtérítését követelni és (iii) az Árut harmadik személyek részére eladni.
3.4.5. A 3.4.4. pontban leírt esetre az Eladó fenntartja a jogot, hogy a Vevőnek a Weboldalra történt regisztrációját felfüggessze vagy törölje, illetve hogy a Vevő által tett további megrendeléseket megtagadja. Az Eladó később dönthet úgy, hogy visszaállítja a Vevőnek a Weboldalra történt regisztrációját és engedélyezi a Vevő újabb megrendelését a Weboldalon keresztül.

3.5. Teljesítés
3.5.1. Az Eladó az adásvételi szerződés teljesítéséhez jogosult közreműködő igénybevételére (pl. futárszolgálat).
3.5.2. Amennyiben a Vevő a megrendelésben házhoz szállítást kér, az Eladó köteles a kiválasztott fizetési módnak megfelelően – az előre fizetést követően vagy utánvéttel – a megrendelt Árukat a megrendelés megerősítésétől számított 5munkanapon belül, illetve készleten nem levő Áruk esetén a megrendelés megerősítésében meghatározott határidőn belül a Vevő által megadott lakcímre (vagy amennyiben eltér, szállítási címre) elszállítani. Az Árut tartalmazó csomag nyomon követéséhez szükséges adatokat, valamint az átvétel várható időpontját az Eladó az Áru futárnak történő átadásakor e-mail útján megküldi a Vevőnek. Amennyiben a teljesítés bármilyen okból akadályba ütközik, az Eladó (illetve megbízottja) köteles haladéktalanul felvenni a kapcsolatot a Vevővel (első sorban e-mail vagy telefon útján) a teljesítés lehetővé tétele érdekében. Vevő köteles a megrendelt Árukat átvenni, a megrendelés megerősítésében feltüntetett vételárat, szállítási költségeket Szolgáltató részére az általa kiválasztott módon megfizetni.
3.5.3. Amennyiben a Vevő a megrendelésben csomagpontra történő szállítást kér, az Eladó köteles a megrendelés megerősítésétől számított 1 munkanapon belül a megadott csomagpontra eljuttatni az Árut, a Vevő pedig köteles azt 4 napon belül átvenni. Az átvétel várható időpontját az Eladó az Áru futárnak történő átadásakor e-mail útján megküldi a Vevőnek. Amennyiben a Vevő a megadott határidőig nem veszi át a terméket, Eladó fenntartja a jogot, hogy a Vevő további megrendeléseinél kizárólag a Vevő fizetési kötelezettségének teljesítése után szállítsa a terméket, vagyis az utánvét lehetőségét a továbbiakban ne biztosítsa.

3.6. Pontgyűjtő program („Program”)
3.6.1. Eladó a Weboldalon felhasználói fiókkal rendelkező Vevő számára lehetővé teszi, hogy a vásárlásai során pontokat szerezzen, amelyeket későbbi vásárlásai alkalmával kedvezményre válthat.
3.6.2. A Programban történő részvételhez a Weboldalon aktív felhasználói fiók szükséges. 
3.6.3. Eladó valamennyi, a Weboldalon megvásárolható termék vásárlása során, minden elköltött 100 Ft után 3 pontot biztosít a Vevőnek. Eladó a Weboldalon keresztül gondoskodik arról, hogy az egyes termékek megvásárlásával járó pontokat a Vevő a vásárlást megelőzően megismerhesse. Az Eladó a vásárlás után járó pontokat a vásárlást követően automatikusan jóváírja a Vevő felhasználói fiókjában.
3.6.4. A Vevő a megszerzett pontokat leghamarabb a következő vásárlása során tudja kedvezményre váltani, azzal, hogy 1 pont 1 Ft kedvezménynek felel meg. A Vevő által gyűjtött pontoknak mindaddig nincsen pénzben kifejezhető értéke, amíg azokat a Vevő a pontgyűjtést követő vásárlása során kedvezményre nem váltja. A pontok nem válthatók át készpénzre, kizárólag a Weboldalon történő vásárlás során jogosítanak kedvezményre. Két vagy több felhasználói fiók által gyűjtött pontok összevonása és közösen történő beváltása nem lehetséges.
3.6.5. A Vevő saját pontjait a regisztrált felhasználói fiókkal történő első vásárlást követően a Fiókom menüpont alatt tudja nyomon követni. A vásárlások során megszerzett pontok kedvezményekre történő átváltása a Program ideje alatt nincs időkorláthoz kötve.
3.6.6. Amennyiben a felhasználói fiók bármilyen okból törlésre kerül, a törlés pillanatáig összegyűjtött, de fel nem használt pontok érvénytelenné válnak. Az érvénytelen pontokkal összefüggésben a Vevő semmilyen igényt nem támaszthat az Eladóval szemben.
3.6.7. Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a Program feltételeit egyoldalúan megváltoztassa, valamint, hogy felfüggessze vagy megszüntesse a Programot. A feltételek megváltozásáról, valamint a Program felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről az Eladó a Weboldalon található felhasználói fiókján keresztül tájékoztatja a Vevőt, 30 nappal a változás, felfüggesztés vagy megszüntetés hatályba lépését megelőzően.

4. Panaszok és kérdések
4.1. Amennyiben a Vevőnek bármilyen panasza vagy kérdése lenne a jelen ÁSZF-fel, az abban foglaltakkal, így különösen a teljesítéssel, illetve a megrendelésével kapcsolatban, a Vevő megkeresheti az Eladót a fenti elérhetőségein – a megrendeléssel kapcsolatos panasz vagy kérdés esetén célszerűen a számla e-mailen történő megküldésével. 
4.2. Az Eladó vállalja, hogy a Vevőírásbeli panaszára, illetve kérdésére ésszerű időn – de nem több, mint a kézhezvételtől számított 14 munkanapon – belül írásban (valamint a Vevő által megadott e-mail címre írt e-mail útján)válaszol.
4.3. A Vevő jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületekhez fordulni. A fogyasztóvédelmi békéltető testületek listája és pontos elérhetőségük a https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek weboldalon elérhető. Az Eladó székhelye szerint illetékes békéltető testület a Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület (székhely: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.; levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81; e-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu;; telefon: 06-1-269-0703; fax: 06-1-269-0703; honlap: www.pestmegyeibekelteto.hu).

5. Elállási jog
5.1. A Vevőt az általa tett megrendelés és annak Eladó általi megerősítése közötti időszakban megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.
5.2. A Vevő az adásvételi szerződés megkötésétől kezdődően az átvétel időpontjáig indokolás nélkül elállhat a szerződéstől. 5.3. A Vevő az általa megrendelt Áruknak – több Áru adásvételekor, ha az egyes Áruk szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott Áru; több tételből vagy darabból álló Áru esetén az utoljára szolgáltatott tétel vagy darab – a Vevő vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi kézhez vételének napjától számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől. Az elállási jogot megfelelően gyakoroltnak kell tekinteni akkor is, ha a Vevő az elállását a 14 napos határidőn belül elküldi, de az nem érkezik meg az Eladóhoz ezen a határidőn belül. A Vevőt terheli a bizonyítás az elállásra vonatkozó kérése elküldésének időpontjával kapcsolatban.
5.4. Ha a Vevő eláll az adásvételtől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról szóló tájékoztatás közlésétől számított 14 napon belül vissza kell küldenie az Árukat az Eladóhoz. A visszaküldés megfelelő határidőben megtettnek minősül, ha a Vevő az Árukat a fenti határidő lejártát megelőzően postázza. Az Áruk visszaküldésének költségei a Vevőt terhelik. A Vevő csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. 
5.5. A Vevő az elállási jogát a jelen ÁSZF 1. sz. mellékletét képező  nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. 
5.6. A Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés e) pontja alapján a Vevő nem gyakorolhatná az elállási jogát „olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza” . Ennek ellenére az Eladó vállalja, hogy amennyiben a Vevő mégsem lenne elégedett a megvásárolt Áruval, és ezt a vásárlástól számított 14 napon belül jelzi Eladónak, Eladó visszatéríti az Áru árát még akkor is, ha azt a Vevő már kibontotta. Ennek a 7.5. pontban foglaltakon túl feltétele, hogy a Vevő (i) e- mailben a garancia@naava.hu címre, vagy levélben a 1063 Budapest Szinyei Merse u. 10. as. 2. címre megírja az Eladónak, hogy miért nem vált be neki a NAAVA készítménye, valamint hogy mely bankszámlaszámra kéri a vételár visszatérítését; és (ii) az Eladó székelyére (postai úton vagy futárszolgálat útján) visszaküldi legalább a termék 60%-át (a terméken feltüntetett töltősúlyhoz képest).a vásárlást igazoló számlával együtt. A vásárolt Áru ellenértékét az Eladó ilyen esetben az Áru és számla megérkezésétől számított 14 naptári napon belül visszautalja a Vevő által megadott bankszámlaszámra.
5.7. Az Eladó tájékoztatja a Vevőt arról is, hogy amennyiben akciós csomagot rendel (több Áru egybecsomagolva és értékesítve), akkor az elállási jogát csak a teljes csomag tekintetében tudja érvényesíteni. Ennek oka az, hogy az akciós csomagban lévő termékek a vonatkozó számlán egy tételként szerepelnek (nem pedig egyesével). A 2+1, 3+1 és ennek variációja szerinti akcióban részt vevő termékekre a 14 napos elállási jog kizárólag abban az esetben vonatkozik, ha a Vevő az adott akciós csomagban megvásárolt összes terméket visszaküldi. A kuponokra, ajándékutalványokra a szerződéstől az elállási határidőn belül elállhat, amennyiben a kupon/ajándékutalvány használatát még nem kezdte meg.

6. Kellékszavatosság
6.1. Az Eladó a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályai szerint.
6.2. Az Eladó teljesítését hibásnak kell tekinteni, ha az Áruk a teljesítés időpontjában nem felelnek meg az adásvételi szerződésben vagy jogszabályban meghatározott követelményeknek. Az Eladó nem teljesít hibásan, ha az adásvételi szerződés megkötésének időpontjában a Vevő tudott a hibáról, vagy tudnia kellett volna róla.
6.3. A félreértések elkerülése érdekében az Eladó rögzíti, hogy kizárólag hibás teljesítéssel kapcsolatos felelősséget csak azokra az Árukra, csomagokra vállal, amelyeket a Vevő közvetlenül a Weboldalon keresztül vásárolt meg. Az Eladó nem vállal felelősséget azért az Áruért, amelyet a Vevő más forrásból vásárolt (pl. patika).
6.4. A Vevő – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet az Eladóval szemben:
– Elsősorban kicserélést kérhet, kivéve, ha az ilyen igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Az Eladó a kicserélést – az Áru tulajdonságaira és a Vevő által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Vevő érdekeit kímélve köteles elvégezni. Az Áruk természetére és az Eladó ráhatásának hiányára tekintettel a Vevő kijavítást nem kérhet.
– Másodsorban, ha a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti. A Vevő a szerződéstől elállhat, ha az Eladó a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a fenti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a Vevőnek a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban ő viseli, kivéve, ha az áttérésre az Eladó adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. 6.5. A Vevő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a kötelezettel közölni. A hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vevő felelős. 
6.6. Az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő 6 hónapon belül a Vevő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem az Áru természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. A teljesítéstől számított 6 hónap eltelte után azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy a Vevő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
6.7. A Vevő kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított 2 év alatt évül el. Az Áru kicserélése esetén a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. A Vevő a kellékszavatossági jogait az ugyanabból a szerződésből eredő követeléssel szemben kifogásként akkor is érvényesítheti, ha a kellékszavatossági igény elévült.

7. Termékszavatosság
7.1. Az Áru hibája esetén a Vevő követelheti az Áru előállítójától, illetve az Eladótól mint forgalmazótól (a továbbiakban együttesen: „ Gyártó”), hogy az Áru hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a Vevőérdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – az Árut cserélje ki. Az Áru akkor hibás, ha nem felel meg a Gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a Gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
7.2. A Gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy (i) a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba; (ii) a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy (iii) a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.
7.3. A Vevő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vevőfelelős.
7.4. A Gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított 2 évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.
7.5. Az Eladó tájékoztatja a Vevőt, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.

8. A Felek közötti kommunikáció
Eltérő kikötés hiányában a Felekegymás között írásban (ajánlott, tértivevényes levél útján) vagy e-mail útján kommunikálnak, ilyen módon tehetnek jogilag releváns nyilatkozatokat.

9. Adatvédelem
Az Eladó jelenleg hatályos és részletes adatkezelési tájékoztatója a következő linken érhető el: https://naava.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/

10. Vegyes rendelkezések
10.1. Jelen ÁSZF a közzététel napjától a módosításáig vagy visszavonásáig terjedő időszakban érvényes és hatályos. 
10.2. Az Eladó a jelen ÁSZF-et előzetes értesítés nélkül módosíthatja. A módosítások azokra az adásvételi szerződésekre lesznek irányadók, amelyeknél a megrendelést a módosítások közzétételét követően teszik meg.
10.3. A Felek kötelesek együttműködni annak érdekében, hogy megelőzzék a közöttük létrejött adásvételi szerződéssel, vagy egyébként a jelen ÁSZF-fel 
kapcsolatos jogvitákat. A Felek kötelesek törekedni arra, hogy az esetleges jogvitákat békés úton rendezzék, ideértve azt is, hogy alávessék magukat az illetékes fogyasztóvédelmi békéltető testület eljárásának.
10.4. Amennyiben a jelen ÁSZF egyes pontjai érvénytelenné válnának, úgy az ilyen részek érvénytelensége a jelen ÁSZF más pontjainak érvényességére nem hat ki, azokat úgy kell értelmezni, hogy a jelen ÁSZF célja a lehető legjobban megvalósuljon.
10.5. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a Korm. rendelet előírásai irányadók.

Utoljára frissítve: 2021.05.12. 

1. sz. melléklet
Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
[a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. melléklete szerint]

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) szállítási címe:
A fogyasztó(k) bankszámla száma:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt: ……….. település, …………..év ………….. hónap ………..nap

Hírlevél feliratkozás

Hírlevéleinkből még többet tudhat meg a szép bőr és a tudatos bőrápolás titkairól,
valamint a NAAVA különleges ajánlatairól is elsők között szerezhet tudomást.